Wiki DokkanBattleFR
Advertisement
Wiki DokkanBattleFR

Aptitude de Lien: L'origine des Saiyans
Ki +1
[]

LR logo
Super label Extreme Label

Brolyssjlrtec

Gokupantrunkslrint Gokulrint Gokussj&Vegetassjlrint

Panlrpui Gokulrpui

Brolylssjlrpui

Bardocklrend Gohanenfantlrend

UR icon
Super label Extreme Label

Tomaoozaruturagi Bardockturagi Brapanturagi Gohanultimeturagi Gokussj2gt Gokukaiokenturagi

Brolyturagi

Gohanturtec Miraitrunksturtec2 Gokukaiokenturtec Braturtec Gohanultimeturtec GokuSSJ4FPturtec Cabbessjturtec Gokuturtec Bardockoozaruturtec Vegetassjgtturtec Gokussj3angeturtec Karolyturtec Vegettoturtec

Brolyssjturtec Ssj3brolyturtec Biobrolyturtec Saiyanmasqueturtec

Gohanenfantturint Gotenksssjfantometurint Gohanfuturturint Gokussjturint3 Gohanssj3turint Gokupantrunksturint Pumbukimoozaruturint Gokussj&Vegetassjturint Miraitrunksssjturint Godkuturint Gokujrssjturint Gohanjeunessjturint Pandelturint Gohanultimeturint

ParagusBrolyturint Raditzturint

Vegetassjturpui Supervegetasupertrunksturpui Gokuturpui2 Gogetaturpui2 Pangtturpui Gokugtturpui Gokukaiokenturpui Gokussbturpui Gohanpetitturpui Panturpui Gohanultimeturpui Barottoturpui Gotenksturpui Gokussjgtturpui Gohanjeuneturpui Gotenksssjturpui

Raditzturpui Brolyssjturpui Brolylssjturpui

Gohanjeunessjturend Vegetajrssjturend Gokussj2gtturend Toteppoturend Bardockturend Kaleturend Gokuturend Gokussj3turend Godkuturend Gokukaiokenturend Pangtturend Gotenksssjturend Gohanultimeturend

Ssj3brolyturend Brolylssjturend

SSR icon
Super label Extreme Label

Panssragi Gokussragi Bardockssragi2 Vegettossragi Tarblessragi Pangtssragi Gokugtssragi Pinichssragi Brapanssragi Gokukaiokenssragi Bardockssragi Tomaoozarussragi Gotenksssragi SSRGokugenkiagi Gohanultimessragi Gokussjgtssragi

Vegetafoolssragi Brolyssragi Saiyanmasquenoirssragi Babyvegetassragi Vegetaenfantssragi

Trunksjeunefuturssrtec Gokussrtec2 Gotenksssrtec Gohangotenssrtec Miraitrunksssrtec2 Cauliflassrtec Brassrtec Gokukaiokenssrtec Gokussrtec Gokussj3angessrtec Gohanssrtec Miraitrunksssrtec Gotenksssjadultessrtec Skintenksssrtec Karolyssrtec Cabbessjssrtec Gohanultimessrtec Vegettossrtec Vegetassjgtssrtec Bardockoozarussrtec Gokussjgtssrtec

Brolyssjssrtec Ssj3brolyssrtec Biobrolyssrtec Saiyanmasquessrtec

Gohanfuturssrint Gokussrint3 Gokupantrunksssrint Gotenksssjfantomessrint Gohanpetitssrint Goku&Vegetassrint Gohanenfantssrint2 Gohanssj3ssrint Gotenksssrint Gohanenfantssrint Gokujrssrint Pandelssrint Gokussrint Gohanssjadultessrint Trunksssjfuturssrint Gohanultimessrint Pumbukimoozarussrint

Paragusssrint Brolyssrint Roisombremasquessrint Raditzssrint

Vegetassrpui2 Gokussrpui3 Gogetassrpui2 Kalessrpui Gokussj3xenossrpui Gokugtssrpui Gokukaiokenssrpui Gohanpetitssrpui Gohanultimessrpui Kyabessrpui Gohanjeunessjssrpui Gokussbssrpui Barottossrpui Gokussjgtssrtec Gotenksssjssrpui Pangtssrpui Panssrpui Gohanjeunessrpui Gokussjgtssrpui Gotenksssrpui Miraitrunksssj2ssrpui Selipaoozarussrpui

Brolyssrpui Brolylssjssrpui Raditzssrpui

Gokuxenossrend Gohanjeunessrend2 Gokufoolssrend Vegetajrssrend Bardockssrend Goku&Vegetassrend Gokussrend3 Gokulimitbreakssrend Kalessrend Gohanjeunessrend Gotenksadultessrend Fatenksssrend Gohanultimessrend Pangtssrend Gokukaiokenssrend Gotenksssjssrend Gokussj2gtssrend Toteppossrend

Brolylssjssrend Brolyssjssrend

SR icon
Super label Extreme Label

Bardocksragi Tarblesragi Trunksenfantsragi Gokusragi Gokuenfantsragi Gohanenfantsragi Gohansragi Gohangtsragi Vegetagtsragi

Vegetaenfantsragi

Gohanultimesrtec Cabbesrtec Gohanssjgtsrtec Skintenkssrtec Gokugtsrtec Pangtsrtec

Raditzsrtec

Pansrint Trunksjeunefutursrint Tablesrint

Vegetaenfantsrint

Gokugtsrpui Vegetagtsrpui Gohanenfantsrpui Gotengtsrpui

Gokusrend2 Gokusrend Fatenkssrend Gohanfutursrend

Raditzsrend Brolysrend

R icon
Super label Extreme Label

Radditzragi

Bardockragi

Gokurtec Gohanenfantrtec Gohanrofrtec

Radditzrtec

Gokurint

Gohanjeunerpui

Panrend Gokurend

Advertisement